" /> " />
X
تبلیغات
زولا

-+{ ریاضی برای همه }+-

نمونه سوالات استعداد تحلیلی 3 ( بخشی از کتاب سه گانه ی ریاضی ) جلد 3


نمونه سوالات استعداد تحلیلی 3 (بخشی از کتاب سه گانه ی ریاضی) جلد 3

نمونه سوالات استعداد تحلیلی 1 ( بخشی از کتاب سه گانه ی ریاضی ) جلد 3


 

پاسخ تست ها:


1-گزینه 5
از شکل سوم به بعد در هر مرحله دو دایره سفید به شکل قبلی اش اضافه می شود و دایره های سفید به هم متصل می شوند.
2-گزینه 3
نیم خط بالایی در هر مرحله 45 درجه در جهت حرکت عقربه های ساعت جابه جا شده و نیم خط پایینی در هر مرحله 90درجه در جهت حرکت عقربه های ساعت جابه جا می شود.
3-گزینه 2
در هر مرحله از شش ضلعی یک ضلع کم می شود و به شکل بیرونی یک ضلع اضافه می شود.
4-گزینه 4
در خانه بالا سمت چپ نقطه مشکی به صورت رفت و برگشت به گوشه ی روبرو منتقل می شود. در خانه دوم سمت راست، نقطه در هر مرحله درخلاف جهت حرکت عقربه های ساعت به گوشه ی بعدی اش می رود.  در خانه پایین سمت چپ نقطه ی مشکی به صورت افقی در حال رفت و برگشت است و در خانه پایین سمت راست نقطه مشکی در هر مرحله در جهت حرکت عقربه های ساعت به گوشه ی بعدی اش می رود.

مسئله شماره 9 به نام خدا


به منظور تقویت توانایی های دانش آموزان کوشا و مستعد در زمینه یادگیری و حل مسائل و معماهای پیچیده سعی شده است با گردآوری و ارائه ی مسائلی که در جهت تحکیم یادگیری راهبردهای حل مسئله میباشند قدمی کوچک در آموزش این راهبردها برداشته شود. 
مسئله شماره 9 :

زمان پیشنهادی : 4 دقیقهتست های هوش ویژه سوالات استعداد تحلیلی آزمون تیزهوشان_6 تا 10


تست 6

تست 7
تست 8
تست 9
تست 10

تست های هوش ویژه سوالات استعداد تحلیلی آزمون تیزهوشان_1 تا 5


تست 1

تست 2
تست 3
تست 4
تست 5


مسئله شماره 8 : پت پستچی به نام خدا


به منظور تقویت توانایی های دانش آموزان کوشا و مستعد در زمینه یادگیری و حل مسائل و معماهای پیچیده سعی شده است با گردآوری و ارائه ی مسائلی که در جهت تحکیم یادگیری راهبردهای حل مسئله میباشند قدمی کوچک در آموزش این راهبردها برداشته شود. 
مسئله شماره 8 : پت پستچی

زمان پیشنهادی : 6 دقیقه


شکل زیر نقشه ی شهر «گرین دیل» می باشد. هر عدد روی مسیرها نشان دهنده ی کمترین زمانی است که «پت پستچی» میتواند از آنها عبور کند. اگر او بخواهد بسته ای را از نقطه A به B برساند، سریع ترین زمان تحویل چقدر میشود؟


مسئله شماره 6: تبلت 540 هزار تومانی ! به نام خدا


به منظور تقویت توانایی های دانش آموزان کوشا و مستعد در زمینه یادگیری و حل مسائل و معماهای پیچیده سعی شده است با گردآوری و ارائه ی مسائلی که در جهت تحکیم یادگیری راهبردهای حل مسئله میباشند قدمی کوچک در آموزش این راهبردها برداشته شود. 
مسئله شماره 5 : تبلت 540 هزار تومانی !

زمان پیشنهادی : 4دقیقهمسئله شماره 5 : تعداد بلوط ها به نام خدا


به منظور تقویت توانایی های دانش آموزان کوشا و مستعد در زمینه یادگیری و حل مسائل و معماهای پیچیده سعی شده است با گردآوری و ارائه ی مسائلی که در جهت تحکیم یادگیری راهبردهای حل مسئله میباشند قدمی کوچک در آموزش این راهبردها برداشته شود. 
مسئله شماره 5 : تعداد بلوط ها

زمان پیشنهادی : 5دقیقه
مسئله شمار 4 : سانی و بانی به نام خدا


به منظور تقویت توانایی های دانش آموزان کوشا و مستعد در زمینه یادگیری و حل مسائل و معماهای پیچیده سعی شده است با گردآوری و ارائه ی مسائلی که در جهت تحکیم یادگیری راهبردهای حل مسئله میباشند قدمی کوچک در آموزش این راهبردها برداشته شود. 
مسئله شماره 4 : سانی و بانی

زمان پیشنهادی : 6 دقیقه
در جزیره ای دو پسر عجیب به نام های سانی و بانی زندگی می کنند. سانی در روزهای دوشنبه و سه شنبه و چهارشنبه دروغ می گوید اما در بقیه روزها راست می گوید. بانی در روزهای پنج شنبه و جمعه وشنبه دروغ می گوید و در بقیه روزها راست می گوید. یک روز آن دو به هم می رسند و سانی می گوید: « دیروز یکی از روزهای دروغ گویی من بود» و بانی می گوید: « برای من هم همینطور بود» این صحبت ها در چه روزی ردوبدل شده است؟1 2 >>

ابزار وبمستر