" /> " />

-+{ ریاضی برای همه }+-

پاسخ تشریحی سوالات ریاضی آزمون ورودی هفتم تیرهوشان 96-97


پاسخ تشریحی سوالات ریاضی آزمون ورودی هفتم تیرهوشان 96-97
لطفا جهت دریافت فایل  روی لینک زیر کلیک فرمایید


پاسخ تشریحی سوالات ریاضی آزمون ورودی هفتم تیرهوشان 96-97

نمونه سوالات استعداد تحلیلی 3 ( بخشی از کتاب سه گانه ی ریاضی ) جلد 3


نمونه سوالات استعداد تحلیلی 3 (بخشی از کتاب سه گانه ی ریاضی) جلد 3

نمونه سوالات استعداد تحلیلی 2( بخشی از کتاب سه گانه ی ریاضی ) جلد 3


پاسخ تست ها:

 

1-گزینه 3
در شکل های دیگر دایره مشکی به سه دایره سفید متصل شده اند. در شکل گزینه 3 دایره مشکی فقط به دایره وصل شده است.
2-گزینه 2
باقی شکل ها مثل هم هستند و تنها چرخیده اند.
3-گزینه 5
باقی شکل ها مثل هم هستند و تنها چرخیده اند.
4-گزینه 3
باقی شکل ها مثل هم هستند و تنها چرخیده اند.

 نمونه سوالات استعداد تحلیلی 1 ( بخشی از کتاب سه گانه ی ریاضی ) جلد 3


 

پاسخ تست ها:


1-گزینه 5
از شکل سوم به بعد در هر مرحله دو دایره سفید به شکل قبلی اش اضافه می شود و دایره های سفید به هم متصل می شوند.
2-گزینه 3
نیم خط بالایی در هر مرحله 45 درجه در جهت حرکت عقربه های ساعت جابه جا شده و نیم خط پایینی در هر مرحله 90درجه در جهت حرکت عقربه های ساعت جابه جا می شود.
3-گزینه 2
در هر مرحله از شش ضلعی یک ضلع کم می شود و به شکل بیرونی یک ضلع اضافه می شود.
4-گزینه 4
در خانه بالا سمت چپ نقطه مشکی به صورت رفت و برگشت به گوشه ی روبرو منتقل می شود. در خانه دوم سمت راست، نقطه در هر مرحله درخلاف جهت حرکت عقربه های ساعت به گوشه ی بعدی اش می رود.  در خانه پایین سمت چپ نقطه ی مشکی به صورت افقی در حال رفت و برگشت است و در خانه پایین سمت راست نقطه مشکی در هر مرحله در جهت حرکت عقربه های ساعت به گوشه ی بعدی اش می رود.

مسئله شماره 9 به نام خدا


به منظور تقویت توانایی های دانش آموزان کوشا و مستعد در زمینه یادگیری و حل مسائل و معماهای پیچیده سعی شده است با گردآوری و ارائه ی مسائلی که در جهت تحکیم یادگیری راهبردهای حل مسئله میباشند قدمی کوچک در آموزش این راهبردها برداشته شود. 
مسئله شماره 9 :

زمان پیشنهادی : 4 دقیقهسوالات درس مطالعات اجتماعی نمونه دولتی 93-94 ( استان گلستان)
پاسخنامه در ادامه مطلب


ادامه مطلب

سوالات درس زبان و ادبیات فارسی نمونه دولتی 93-94 ( استان گلستان)

پاسخنامه در ادامه مطلب

 

ادامه مطلب

سوالات درس قرآن و هدیه های آسمانی نمونه دولتی 93-94 ( استان گلستان)
پاسخنامه در ادامه مطلب
 
ادامه مطلب

سوالات درس ریاضیات نمونه دولتی 93-94 ( استان یزد)پاسخنامه در ادامه مطلب

 
ادامه مطلب
1 2 3 4 >>

ابزار وبمستر